Jacek Krzemiński | 6.04.2021

Będą zachęty do zamieszkania na wsi

Jak poinformowała Polityka Insight, rząd Irlandii chce wprowadzić zachęty finansowe do zamieszkania w miasteczkach i na wsi. Będzie też zachęcał do pracy zdalnej – poprzez ulgi podatkowe dla osób i firm, które z takiej formy pracy skorzystają. Na stałe ma pracować zdalnie 20 proc. irlandzkich urzędników. To wszystko w ramach rządowego programu „Nasza wiejska przyszłość” (Our Rural Future), który zakłada m.in. utworzenie 400 centrów pracy zdalnej. Przewiduje on też inwestycje, mające poprawić dostęp terenów wiejskich do szerokopasmowego, szybkiego internetu.

Skąd takie plany? Irlandzki rząd dostrzegł w zmianach spowodowanych przez pandemię koronawirusa nowe szanse na rozwój obszarów wiejskich. O jakie zmiany chodzi? M.in. o to, że według badań socjologicznych Narodowego Uniwersytetu Irlandii od wybuchu pandemii ponad połowa ankietowanych (mieszkańców Irlandii) pracuje zdalnie, a aż 94 proc. spośród nich jest zainteresowanych  pracą zdalną na stałe, także po zakończeniu pandemii. Choć tylko 27 proc. chciałoby pracować zdalnie cały czas, dzień w dzień. Pozostali woleliby pracę zdalną przez kilka dni w tygodniu (54 proc. ankietowanych) lub kilka razy w miesiącu (13 proc. respondentów). Dlaczego Irlandczycy tak polubili pracę zdalną? Główne trzy powody to brak dojazdów do pracy i mniejszy ruch na drogach, związane z tym oszczędności, a także większa elastyczność w organizacji swojej pracy, swojego dnia pracy.

Więcej:

https://www.gov.ie/en/publication/4c236-our-rural-future-vision-and-policy-context/

http://whitakerinstitute.ie/wp-content/uploads/2020/04/Remote-Working-National-Survey-Phase-II-Report-Oct-2020-Final.pdf

Na podstawie: Polityka Insight