Jacek Krzemiński | 28.04.2021

Krajowy Plan Odbudowy – samorządy apelują

Organizacje zrzeszające samorządy lokalne w Polsce wystosowały – wraz z organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami – do premiera „apel o współpracę przy tworzeniu Krajowego Planu Odbudowy”.

W apelu piszą m.in., że rząd w ogóle nie uwzględnił postulatów, uwag i propozycji samorządów do projektu Krajowego Planu Odbudowy. Nie dotrzymał też obietnicy, że skonsultuje z organizacjami samorządowymi ostateczną wersję projektu tego planu – przed przekazaniem jej przez rząd Komisji Europejskiej. Nie wiadomo więc, czy jakiekolwiek postulaty i uwagi samorządów zostały w tej ostatecznej wersji uwzględnione, a jeśli tak, to w jakim stopniu i w jakim kształcie.

Dlatego organizacje samorządowe zaapelowały do rządu m.in. o upublicznienie obecnej wersji Krajowego Planu Odbudowy i uzgodnienie go ze stroną społeczną (samorządami, organizacjami pozarządowymi i organizacjami przedsiębiorców) – przez przekazaniem go do Brukseli.

Więcej na ten temat:
https://www.miasta.pl/aktualnosci/apel-o-wspolprace-przy-tworzeniu-krajowego-planu-odbudowy

http://www.zgwrp.pl/aktualnosci/58-stanowiska-zgw-rp/2194-wspolny-apel-o-wspolprace-przy-tworzeniu-krajowego-planu-odbudowy

Przy okazji warto wspomnieć o artykule na ten temat, który ukazał się w zeszłym tygodniu w serwisie internetowym Klubu Jagiellońskiego (Klub Jagielloński opracował raport poświęcony Krajowemu Planowi Odbudowy – link do raportu jest w tym artykule):
https://klubjagiellonski.pl/2021/04/23/czy-rzad-okrada-samorzady-wyjasniamy-kto-skorzysta-na-krajowym-planie-odbudowy-podcast/

To fragment tego artykułu:
„Krajowy Plan Odbudowy ma dać szybki impuls rozwojowy całej gospodarce. Jest kompletnie odmienny od dotychczas funkcjonujących funduszy europejskich, w których to samorządy były głównymi beneficjentami. W przypadku KPO większość projektów będzie projektami centralnymi realizowanymi przez ministerstwa, a pieniądze przeznaczone dla samorządów będą zdecydowanie mniejsze” – wyjaśniał Jakub Kucharczuk.
„W projekcie jest sporo bardzo okrągłych słów tych dotyczących miast. Sporo jest o spójności terytorialnej i problemach rozwojowych, które mają miasta, ale w żaden sposób nie wskazano jakie to problemy i jakie działania mają być dla nich rozwiązaniem. A skoro twórcy KPO nie wiedzą jakie konkretnie problemy trzeba rozwiązać to trudno się dziwić, że nie potrafią zaproponować skutecznych narzędzi. W planie oczywiście przebija centralizm. Rząd po raz kolejny pokazuje, że nie ma zaufania do samorządów. Widać też dyskryminację największych miast” – analizował Karol Wałachowski”.

Zamiast naszego komentarza polecę Państwu lekturę naszego wcześniejszego artykułu na temat polityki rządu PiS wobec samorządów:

Samorządy są bardzo zagrożone

Jacek Krzemiński