Jacek Krzemiński | 18.05.2021

Które powiaty i miasta najmniej i najbardziej ucierpiały przez pandemię?

Publikujemy zestawienie polskich powiatów i największych miast w naszym kraju (tzw. miast na prawach powiatu), które najmniej i najbardziej ucierpiały dotychczas przez pandemię. Jako miarę przyjęliśmy liczbę potwierdzonych zakażeń COVID-19 (od początku pandemii do 11 maja 2021 r.) na każde 10 tys. mieszkańców danego miasta lub powiatu.

Dane pochodzą ze strony poświęconej pandemicznym statystykom Tarnowski.info (tam są przeliczone na każde 100 tys. mieszkańców, a my zmieniliśmy ten przelicznik – na każde 10 tys. mieszkańców). Zaś ich źródłem jest Ministerstwo Zdrowia oraz bazy autorstwa Michała Rogalskiego, którego pandemiczne opracowania statystyczne są dokładniejsze i pełniejsze niż statystyki rządowe na ten temat. Michał Rogalski korzysta bowiem nie tylko z danych resortu zdrowia, ale i z informacji z urzędów wojewódzkich, samorządów oraz ze szpitali. To link do jego baz: https://docs.google.com/spreadsheets/u/1/d/1ierEhD6gcq51HAm433knjnVwey4ZE5DCnu1bW7PRG3E/htmlview?fbclid=IwAR0oqN4ikk1flMvFbb0ecLOKGpkHo7LCYj75N6Z1vc4n_kuhtI214dqN5Ho

A teraz już nasze zestawienie:

Polskie powiaty i miasta najmniej poszkodowane przez COVID-19 (liczba potwierdzonych zakażeń COVID-19 w przeliczeniu na każde 10 tys. mieszkańców – od początku pandemii do 11 maja 2021 r.):

1. Powiat nowotarski (małopolskie) – 327,1
2. Powiat opoczyński (łódzkie) – 354,5
3. Suwalski (podlaskie) – 382,8
4. Żuromiński (mazowieckie) – 383
5. Limanowski (małopolskie) – 386,7
6. Ropczycko-sędziszowski (podkarpackie) – 387,1
7. Wysokomazowiecki (podlaskie) – 387,4
8. Staszowski (świętokrzyskie) – 394,9
9. Siemiatycki (podlaskie) – 397,5
10. Moniecki (podlaskie) – 398,8
11. Szydłowiecki (mazowieckie)– 401,6
12. Łukowski (lubelskie)– 412,3
13. Ostrołęcki (mazowieckie) – 418,2
14. Ostrowski (Ostrów Mazowiecka – mazowieckie) – 424
15. Kaliski (wielkopolskie) – 425,4
16. Sokołowski (podlaskie) – 430,1
17. Makowski (mazowieckie) – 430,3
18. Gorlicki (małopolskie) – 440,5
19. Kolbuszowski (podkarpackie) – 441,8
20. Dębicki (podkarpackie) – 444,4

Polskie powiaty i miasta najbardziej poszkodowane przez COVID-19 (liczba potwierdzonych zakażeń COVID-19 w przeliczeniu na każde 10 tys. mieszkańców – od początku pandemii do 11 maja 2021 r.):

1. Olsztyn – 1222,3
2. Powiat poznański – 1129,3
3. Poznań – 1086,7
4. Bydgoszcz – 1073,0
5. Powiat węgorzewski (warmińsko-mazurskie) – 1056,4
6. Toruń – 1041,9
7. Powiat bydgoski – 1032,4
8. Powiat gdański – 1015,5
9. Międzyrzecki (lubuskie) – 990,7
10. Malborski – 989,7
11. Powiat olsztyński – 973,6
12. Grudziądz – 971,2
13. Bartoszycki – 962,8
14. Średzki (wielkopolskie)- 960,1
15. Powiat warszawsko-zachodni – 958,2
16. Wrzesiński – 957,6
17. Bielski (Śląskie) – 951,2
18. Ostródzki – 951
19. Policki – 950,6
20. Gdynia – 943,5

Największe polskie miasta:

1. Poznań – 1086,7
2. Łódź – 931,4
3. Gdańsk – 911,1
4. Wrocław – 908,7
5. Warszawa – 896,6
6. Kraków – 830,5

Pełne dane ze wszystkich polskich powiatów i największych miast w naszym kraju: https://public.tableau.com/profile/piotrekt#!/vizhome/covid19_powiaty/covid19Podzianapowiaty

Z mapy, którą zobaczycie, otwierając powyższy link, wynika wyraźnie, że najmniej ucierpiało przez pandemię woj. podlaskie, wschodnia i południowa Małopolska, zachodnia część Podkarpacia, południowe i północne peryferie Mazowsza czy spora część Lubelszczyzny. Zaś najbardziej m.in. Olsztyn i jego okolice oraz kilka innych powiatów woj. warmińsko-mazurskiego, Poznań z otaczającymi go miejscowościami, Bydgoszcz i sąsiadujące z nim gminy, Toruń oraz inne największe polskie aglomeracje miejskie: warszawska, górnośląska, trójmiejska, wrocławska, krakowska i łódzka. Upraszczając można by powiedzieć, że pandemia zebrała większe żniwo w tych częściach Polski, które są najgęściej zaludnione, a mniejsze – na słabo zaludnionych obszarach (oczywiście, nie brakuje wyjątków od tej reguły). Trzeba przy tym pamiętać, że użyliśmy jako miary liczby potwierdzonych zakażeń COVID-19. Czyli na ogół tych, które miały cięższy przebieg, bo wiele osób dopiero przy silniejszych objawach robiło sobie test na koronawirusa. Na dodatek w wielu miejscach naszego kraju dostęp do testów był przez długi czas bardzo utrudniony. Mimo wszystko mapa Polski, pokazująca liczbę potwierdzonych zakażeń na koronawirusa w poszczególnych częściach kraju, daje do myślenia i dlatego warto nad nią się pochylić.

Jacek Krzemiński