Jacek Krzemiński | 17.03.2021

Które z większych polskich miast ma najwięcej zieleni?

Koszalin, Zielona Góra, Kielce, Dąbrowa Górnicza i Bielsko-Biała mogą pochwalić się – w gronie polskich miast powyżej 100 tys. mieszkańców – największym udziałem terenów zielonych (parków, lasów, skwerów, zakrzewień, trawników i łąk) w powierzchni miasta. Najmniej – w stosunku do powierzchni – mają ich w tej grupie miast Opole, Kalisz, Białystok, Lublin, Gdańsk i Wrocław.

To dane zebrane – m.in. przy wykorzystaniu zdjęć satelitarnych – przez Obserwatorium Polityki Miejskiej Instytutu Rozwoju Miast i Regionów. Według nich w polskich miastach powyżej 100 tys. mieszkańców średni udział w powierzchni miasta terenów zielonych to 52 proc. Najlepsze pod tym względem są Koszalin (70 proc.), Zielona Góra (67,5 proc.), Kielce (66,8 ptoc.), Dąbrowa Górnicza (63,4 proc.) oraz Bielsko-Biała (62,9 proc.). Najmniej terenów zielonych w stosunku do powierzchni miasta mają Opole (25,2 proc.), Kaliszu (28,1 proc.), Białystok (35,1 proc.), Lublinie (36 proc.), Gdańsku (40,1 proc.) oraz we Wrocławiu (40,9 proc.). W dwóch największych polskich miastach, Warszawie i Krakowie, ten udział przekracza średnią krajową (52 proc.). W stolicy sięga on 53 proc., a w Krakowie – 57 proc.

Instytut Miast i Regionów obliczył też inne wskaźniki dotyczące zieleni w polskich miastach powyżej 100 tys. mieszkańców. Pierwszy z tych wskaźników to „stopień pofragmentowania zieleni”, pokazujący m.in., jak wiele jest w mieście dużych zwartych terenów zielonych (np. parków) i na ile tereny zielone w mieście są rozdrobnione. Liderzy w tej kategorii (czyli miasta, które mają najwięcej dużych terenów zielonych) to Gdynia, Koszalin, Zielona Góra, Katowice, Elbląg i Dąbrowa Górnicza.

Instytut podał jeszcze jeden bardzo ciekawy wskaźnik: dostępność terenów zielonych o powierzchni powyżej 1 hektara w odległości, którą pokonuje się na pieszo w 5 minut. Udział mieszkańców miasta, którzy mają dostęp do takich terenów w zasięgu 5-minutowego spaceru od domu, to w dużych polskich miastach średnio 50 proc. Najlepsze pod tym względem są Rzeszów (77,9 proc.), Ruda Śląska (75,7 proc., Olsztyn (72,6 proc.), Koszalin (70,3 proc.), Kraków (65,7 proc.) oraz Wałbrzych (65,4 proc.). A najgorzej wypadają Opole (3 proc.), Elbląg (14,5 proc.), Kalisz (20,2 proc.), Białystok (23,9 proc.), Chorzów (28,1 proc.) oraz Tychy (33,9 proc.).

Więcej:http://obserwatorium.miasta.pl/ktore-miasto-ma-najwiecej-terenow-zieleni-odpowiedz-z-perspektywy-satelity-leczek-lachowski-sentimel-ndvi/