Jacek Krzemiński | 31.03.2021

Polska w europejskiej czołówce

W których krajach unijnych najwięcej osób ma własne mieszkanie lub dom i najmniej osób je wynajmuje? W których państwach najmniej ludzi spłaca kredyt mieszkaniowy, a w których najwięcej? Dane Eurostatu (unijnego urzędu statystycznego) na ten temat są bardzo zaskakujące, bo pod tym względem nasza część Europy góruje nad krajami zachodnioeuropejskimi, a w unijnej czołówce jest m.in. Polska (zajmuje szóste miejsce, biorąc pod uwagę odsetek mieszkańców mających własne mieszkanie lub dom).

A teraz dane Eurostatu, pokazujące odsetek mieszkańców (poszczególnych unijnych państw), mających własne mieszkanie lub dom oraz odsetek tych, którzy mają zaciągnięty kredyt mieszkaniowy (czyli kupili swoje mieszkanie lub dom na kredyt bądź wybudowali dom z kredytu i ciągle go spłacają):

Polska: 84,4 proc. mieszkańców ma własne mieszkanie lub dom (pozostali je wynajmują), 12,2 proc. mieszkańców ma zaciągnięty – na swoje mieszkanie lub dom – kredyt mieszkaniowy

Niemcy: 51,1 proc. / 25,8 proc.

Francja: 64,1 proc. / 31,8 proc.

Włochy: 72,4 proc. / 13,7 proc.

Hiszpania: 76,2 proc. / 28,4 proc.

Czechy: 78,6 proc. / 21,9 proc.

Słowacja: 90,9 proc. / 20,6 proc.

Węgry: 91,7 proc. / 15,3 proc.

Litwa: 90,3 proc. / 12,2 proc.

Chorwacja: 89,7 proc. / 7,4 proc.

Szwecja: 63,6 proc. / 51,4 proc.

Holandia: 68,9 proc. / 60,4 proc.

Irlandia: 68,7 proc. / 31,3 proc.

Portugalia: 73,9 proc. / 36,2 proc.

Austria: 55,2 proc. / 24,9 proc.

Dania: 60,8 proc. / 46,8 proc.

Finlandia: 71,1 proc. / 41,5 proc.

Belgia: 71,3 proc. / 42,6 proc.

Grecja: 75,4 proc. / 12,7 proc.

Bułgaria: 84,1 proc. / 2,3 proc.

Estonia: 81,7 proc. / 22,8 proc.

Łotwa: 80,2 proc. / 13,1 proc.

Słowenia: 74,8 proc. / 12,7 proc.

Te liczby bardzo dają do myślenia i rodzą się z nich ciekawe wnioski. Przede wszystkim dlatego, że tradycyjny podział na bogatszą i biedniejszą część UE nie jest – w świetle tych danych – taki oczywisty. Skoro w uchodzącej za biedniejszą części Unii Europejskiej więcej mieszkańców ma własny dom lub mieszkanie i mniej spośród nich kupiło je na kredyt czy wybudowało dom z kredytu. I skoro bogate kraje zachodnie są bogate w dużej mierze na kredyt. Niektórzy mówią, że własność zapewnia większą wolność, a tym bardziej własność nie obciążona kredytem. Coś w tym jest.

Jacek Krzemiński