Jacek Krzemiński | 6.09.2021

Polski Ład zaszkodzi lokalnym społecznościom

„Przesłany samorządowcom 1 września do zaopiniowania projekt legislacyjny o „wsparciu” JST (od red. jednostek samorządu terytorialnego) w związku z programem Polski Ład, który dramatycznie drenuje budżety miejskie, nie zawiera systemowego wsparcia i rekompensaty adekwatnej do utraconych dochodów” – pisze Związek Miast Polskich.

„Razem ze zmianami w podatku PIT w ubiegłych latach (2019 i 2020) społeczności lokalne i regionalne stracą do roku 2031 łącznie w dochodach bieżących aż 206 mld zł” – czytamy dalej w materiale przesłanym naszej redakcji przez ZMP. „TYMCZASEM RZĄD PROPONUJE „WSPARCIE” w wysokości łącznie 48 mld zł do roku 2031. Ma być ono dzielone według specjalnych kryteriów, które spowodują, że trafi ono nie do tych, którzy poniosą największe straty. Np. Warszawa na skutek wdrożenia tylko projektu tzw. ustawy podatkowej „Polski Ład” straci 1,7 mld zł, z czego będzie mogła odzyskać jedynie 300 mln zł. Wszystkim JST zabraknie 158 mld zł (dane pochodzą wyłącznie z rządowych projektów ustaw, przygotowanych przez Ministerstwo Finansów). Spowoduje to obniżenie tempa inwestycji i grozi koniecznością wprowadzenia cięć w finansowaniu podstawowych usług świadczonych przez samorządy na rzecz społeczności lokalnych. To w konsekwencji wpłynie na pogorszenie jakości życia mieszkańców. Rozrzutne plany rządowe zostaną zrealizowane z pieniędzy pochodzących z ich kieszeni. Polski Ład – rząd zaprasza na Twój koszt!”

Więcej: https://www.miasta.pl/aktualnosci/polski-lad-rzad-zaprasza-na-twoj-koszt