Jacek Krzemiński | 21.09.2021

Powstała Ogólnopolska Koalicja Samorządowa

Jej założyciele to niezależni, nie należący do partii politycznych samorządowcy. M.in. prezydenci Zielonej Góry, Szczecina, Siedlec i Nowego Sącza. Sprzeciwiają się dokonywanej przez obecny rząd centralizacji i ograniczaniu roli samorządów.

– Co proponujemy? Między innymi decentralizację państwa i wzmocnienie samorządów,  reformę finansów, zmiany w systemie oświaty i w systemie ochrony zdrowia, a także wspólne działania rządu i samorządu na rzecz środowiska. Pomiędzy sprawami państwa a samorządami powinna być równowaga. Do tego potrzeba jednak partnerów – mówił prezydent Szczecina, Piotr Krzystek, podczas Ogólnopolskiego Zjazdu Niezależnych Samorządowców, który odbył się 18 września w Tarnowie Podgórnym i na którym przedstawiono program Ogólnopolskiej Koalicji Samorządowej.

– Nie mogą w Warszawie zapadać decyzje co do naszych budżetów – dodał Ludomir Handzel, prezydent Nowego Sącza. – Musimy temu powiedzieć stop! My służymy mieszańcom, a nie partii politycznej. To my wiemy najlepiej, jakie są lokalne potrzeby w danych miejscowościach. My nie chcemy programów, w których każdy się już gubi. Chcemy stabilności. Nasi mieszkańcy nie mogą być karani za to, że jesteśmy niezależni. Dla nas ważne jest budowanie dobrobytu naszych społeczności lokalnych.

– Stawiamy na niezależność – podkreślał Marian Błachut – Burmistrz Czechowic – Dziedzic . – Uważamy, że to podstawowa wartość w relacjach między rządem a samorządem. Tylko odejście od centralizowania decyzji jest sposobem na dobre rządy. Wykorzystajmy naszą energię na działania dla dobra wspólnego samorządu. Nie dajmy sobie wydrzeć marzeń.

Zygmunt Frankiewicz, senator i były wieloletni prezydent Gliwic, oceniał: – Samorząd jest w kryzysie i ten kryzys może postępować. Samorząd można obronić tylko argumentami politycznymi. Władza bowiem ma inny cel – chce centralizacji. By się temu przeciwstawić, trzeba się jednoczyć.

– To, co już zbudowaliśmy to jeszcze ciągle za mało, by odwrócić trend zagrażający samorządom. Zapraszamy więc innych samorządowców, inne organizacje samorządowe, by się do nas dołączyły. Zapraszamy również parlamentarzystów, posłów, senatorów. Chcemy zaprosić jak najwięcej partnerów, którzy podzielają nasze postulaty, nasze filary. Zapraszamy w nasze szeregi, byśmy mogli razem zmieniać Polskę na lepsze – mówił Tadeusz Czajka, Przewodniczący Zarządu Krajowego Ogólnopolskiej Koalicji Samorządowej, a zarazem wójt podpoznańskiej gminy Tarnowo Podgórne.

„Mówią o sobie, że celem ich działalności jest reformowanie państwa od dołu, poprzez działania, które realizują na co dzień w swoich miejscowościach. Władzy centralnej zarzucają wrogie traktowanie samorządów…” – czytamy o tej inicjatywie w serwisie internetowym Wspolnota.org.pl, serwisie największego i najważniejszego czasopisma samorządowego „Wspólnota”.

Swój akces do Ogólnopolskiej Koalicji Samorządowej zgłosili już m.in. Piotr Krzystek, prezydent Szczecina, Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry, Ludomir Handzel, prezydent Nowego Sącza, Andrzej Sitnik, prezydent Siedlec, Marian Błachut, burmistrz Czechowic-Dziedzic, Tadeusz Czajka, wójt gminy Tarnowo Podgórne, Jacek Szydło, członek zarządu powiatu olsztyńskiego, Zbigniew Jaszczuk, starosta żniński oraz Filip Chodkiewicz, wiceburmistrza Augustowa.

O swej inicjatywie piszą tak:

„Powołaliśmy Ogólnopolską Koalicję Samorządową, ponieważ jesteśmy głęboko przekonani, że formalne połączenie sił i energii dodatkowo wzmacnia nasz głos w sprawach mieszkańców, których reprezentujemy.

Uważamy, że będąc najbliżej codziennych spraw naszych społeczności, odpowiadamy na potrzeby mieszkańców, optymalnie wykorzystujemy lokalny potencjał oraz wspieramy i rozwijamy lokalną przedsiębiorczość. Właśnie tak rozumiemy rolę samorządu! Dlatego sprzeciwiamy się wszelkim próbom centralizacji państwa, odbieraniu nam kompetencji, a także niewystarczającym nakładom na zadania zlecane samorządom przez rząd.

Wspólnym mianownikiem naszych inicjatyw jest niezależność – w działaniu, myśleniu i w wyrażaniu opinii. Nie działamy przeciw komuś.

Proponujemy program reformy państwa. Opiera się on na pięciu filarach: decentralizacja, finanse, oświata, zdrowie i środowisko. Przewidujemy reformę zasad finansowania zadań lokalnych. Stały, 3-procentowy poziom PKB na subwencję oświatową i powiązanie pensji nauczycieli ze średnią krajową. Odejście od centralizacji służby zdrowia. Wykorzystanie programów unijnych do poprawy środowiska i jakości życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców. Dążymy do równowagi pomiędzy sprawami lokalnymi a państwowymi.

Zapraszamy do współpracy. Jesteśmy otwarci na rozmowy ze stowarzyszeniami, przedstawicielami partii politycznych czy korporacji”.

Więcej: https://www.oksamorzad.pl/, https://www.facebook.com/OKSamorzad, https://wspolnota.org.pl/news/nowa-inicjatywa-ogolnopolska-koalicja-samorzadowa