Jacek Krzemiński | 10.04.2021

Praca zdalna upowszechni się na stałe także w Polsce

Po ponad roku od wybuchu pandemii aż 47,5 proc. ankietowanych – w badaniu portalu Pracuj.pl – wciąż pracuje zdalnie, częściowo lub całkowicie. 9 na 10 pracujących dziś zdalnie (w naszym kraju) chce utrzymać taki model zatrudnienia także po zakończeniu pandemii.

25 proc. respondentów w tym badaniu (badana – metodą CAWI – grupa liczyła ponad 1300 osób, byli nimi użytkownicy portalu Pracuj.pl – najpopularniejszego w Polsce portalu z ofertami pracy) wykonuje swoją pracę w całości zdalnie, z domu. 22,5 proc. pracuje w modelu hybrydowym – to znaczy częściowo zdalnie (z domu), a częściowo w biurze firmy czy instytucji, w której są zatrudnieni. Ankietowani twierdzą, że dobrze sobie radzą z organizacją pracy zawodowej, wykonywanej zdalnie. 67 proc. pracujących z domu uważa, że są wtedy tak samo efektywni, jak pracując stacjonarnie.

Jednak tylko niewielka część badanych – 13 proc. respondentów (w badaniu Pracuj.pl) – chciałoby pracować w pełni zdalnie także po zakończeniu pandemii. 27 proc. wolałoby częściową pracę zdalną – czyli pracować z domu tylko w niektóre dni tygodnia czy miesiąca. Taki model określa się mianem hybrydowego.

– Wszystko wskazuje na to, że przyszłość należy do modeli hybrydowych, w ramach których będziemy pracować w różnych miejscach, nie decydując się na tylko jeden styl – komentuje Agata Grzejda, ekspert portalu Pracuj.pl. – Choć praca zdalna jest powszechnie traktowana raczej pozytywnie, aż 60 proc. naszych badanych uważa, że w obecnym natężeniu dla wielu pracowników staje się ona już nużąca. Kolejne 57 proc. respondentów w wyniku pandemii bardziej docenia możliwość spotkań ze współpracownikami w biurze, jaką mieli przed pojawieniem się COVID-19. Zarówno pracowników, jak i pracodawców czeka więc prawdopodobnie kilka lat testowania modeli hybrydowych, a co za tym idzie definiowania nowej roli biur.

Ankietowani przez Pracuj.pl wskazują, że „w dni pracy zdalnej odchodzi problem dojazdów, a członkom zespołu umożliwia się sterowanie godzinami pracy i elastyczne podejście do obowiązków zawodowych i rodzinnych”.

Warto w tym kontekście przytoczyć także artykuł opublikowany w ostatnich dniach w portalu Obserwatorfinansowy.pl:

https://www.obserwatorfinansowy.pl/bez-kategorii/rotator/popandemiczna-ewolucja-rynku-pracy/

To fragment tego artykułu:

„Najbardziej oczywiste oczekiwane zjawisko w zakresie modelu świadczenia pracy dotyczy utrzymania jej zdalnej lub hybrydowej formy. Z badań i analiz firmy McKinsey wynika, że w krajach rozwiniętych nawet 25 proc. zatrudnionych mogłoby pracować trzy do pięciu dni w tygodniu z domu bez znaczącego wpływu na ich produktywność. Twierdzi tak teraz prawie dwa razy więcej pytanych menedżerów (38 proc.) niż w okresie przed pandemią (22 proc.). W krajach na niższym poziomie rozwoju skorzystać mogłoby z tego rozwiązania 10 proc. pracujących. Niektóre firmy mają już skonkretyzowane plany w tym zakresie. Na przykład w banku JP Morgan praca hybrydowa (m.in. dwa dni pracy z domu tygodniowo) dotyczyć ma po pandemii ponad 60 tys.  zatrudnionych”.

Dalej w tym samym artykule czytamy jeszcze: „Zupełnie inne perspektywy dotyczyć mogą osób o wysokich kwalifikacjach i specjalistów. Ich możliwości poszukiwania i zdobycia zatrudnienia są i będą znacznie większe, bo fenomen pracy zdalnej otwiera szansę realizacji zadań praktycznie z dowolnego miejsca na świecie. Zainteresowanie tym modelem pracy wyraźnie wzrosło. Takie postawy wyraża według badań BCG ponad 80 proc. osób o wysokich kwalifikacjach w Meksyku czy Brazylii, 75 proc. z Filipin, 71 proc. z Polski, 65 proc. Hiszpanów i 60 proc. Hindusów. W najbardziej rozwiniętych krajach chęć do takiej formy świadczenia pracy jest nieco mniejsza. Manifestuje ją 57 proc. Brytyjczyków, 56 proc. Francuzów, a także 47 proc. Niemców z wysokimi kompetencjami zawodowymi”.

Więcej:

https://media.pracuj.pl/134158-praca-hybrydowo-zdalnie-i-z-biura-badanie-pracujpl

https://www.obserwatorfinansowy.pl/bez-kategorii/rotator/popandemiczna-ewolucja-rynku-pracy/