Jacek Krzemiński | 28.04.2021

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – cd.

Powiaty, w których rządzi lub współrządzi PiS, są wyraźnie faworyzowane przy podziale środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Takie wnioski płyną z analizy, jaką przygotowali eksperci Związków Powiatów Polskich.

Do bardzo podobnych wniosków, ale w odniesieniu do wszystkich samorządów, doszli prof. Paweł Swianiewicz i prof. Jarosław Flis, którzy analizowali, jak zostały rozdzielone środki z ostatniej transzy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:

https://www.batory.org.pl/wp-content/uploads/2021/04/Rz%C4%85dowy-Fundusz-Inwestycji-Lokalnych_III.pdf

Analiza Związku Powiatów Polskich dotyczy powiatów i tzw. miast na prawach powiatu i została opracowana na podstawie danych uzyskanych z kancelarii premiera, 16 urzędów wojewódzkich, Głównego Urzędu Statystycznego oraz samorządów powiatowych. Jej autorzy podali osobne wyniki dla miast na prawach powiatu i osobne dla tzw. powiatów ziemskich, a także łączne dla obu tych grup. Trzeba przy tym zaznaczyć, że dużo bardziej miarodajne są te dla powiatów ziemskich, ponieważ miast na prawach powiatu rządzonych przez włodarzy z PiS jest bardzo niewiele (tylko kilka na 66 wszystkich miast na prawach powiatu).

PiS rządzi 27,9 proc. samorządów powiatowych w Polsce, a współrządzi kolejnymi 14,2 proc. takich samorządów. 31,6 proc. starostw powiatowych rządzą samorządowcy niezależni, a 26,3 proc. – samorządowcy związani z partiami opozycyjnymi wobec PiS.
Jak to się ma do podziału środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla powiatów? W drugim naborze wniosków o dotacje z tego funduszu dofinansowanie otrzymało 55,7 proc. wnioskujących z grupy powiatów ziemskich. Dostały one łącznie 442 mln zł dotacji. Z tego:

– na samorządy powiatowe (powiaty ziemskie) rządzone przez PiS przypadło aż 47,77 proc. tej kwoty
– na samorządy, w których współrządzi Prawo i Sprawiedliwość – 18,97 proc.
– na samorządy rządzone przez niezależnych – 20,89 proc.
– na samorządy rządzone przez opozycję wobec PiS – 12,37 proc.

Podobnie to wygląda, jeśli weźmie się wszystkie środki (wszystkie nabory o dotacje), jakie otrzymały dotychczas powiaty ziemskie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Na te pierwsze (powiaty ziemskie rządzone przez PiS) przypadło 50,61 proc. tych środków, na drugą grupę (powiaty ziemskie, współrządzone przez Prawo i Sprawiedliwość) – 14,98 proc., na trzecią (niezależni) – 20,31 proc., na czwartą (opozycja) – 14,1 proc.

Widać więc wyraźnie, że samorządy powiatów ziemskich, w których rządzi PiS lub nimi współrządzi, były dotąd wyraźnie faworyzowane przy rozdziale środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Bo rządzą one 42 proc. takich powiatów, a otrzymały 65 proc. środków ze wszystkich pul i prawie 67 proc. przy drugim naborze wniosków.

Więcej: https://zpp.pl/artykul/2127-rzadowy-fundusz-inwestycji-lokalnych-podzial-srodkow-w-powiatach