Jacek Krzemiński | 14.10.2021

W których miastach najłatwiej się buduje?

Wśród miast wojewódzkich najłatwiej się buduje w Gorzowie Wielkopolskim, Lublinie, Opolu i Olsztynie, a najtrudniej w Warszawie i Krakowie, czyli w dwóch największych polskich miastach – wynika z Rankingu Miast opracowanego przez Polski Związek Firm Deweloperskich (PZFD) na podstawie danych za 2020 r. Pozwolenia na budowę budynków wielorodzinnych najszybciej otrzymuje się w Opolu, Gorzowie Wielkopolskim i Lublinie, a decyzje o warunkach zabudowy dla takiego budownictwa najprędzej są wydawane w Lublinie, Białymstoku i Gorzowie Wielkopolskim.

W tym rankingu, który związek opracowuje co roku, bierze się pod uwagę, jak długo – w ocenianych miastach – czeka się na pozwolenie na budowę i na decyzję o warunkach zabudowy (od złożenia wniosku o ich wydanie), a także, jaka część miasta jest objęta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (na terenach objętych takimi planami łatwiej i szybciej się buduje, m.in. dlatego, że przed wydaniem pozwolenia na budowę nie trzeba występować o decyzję o warunkach zabudowy). Czyli tych czynników, które najbardziej decydują o tym, ile czasu zajmą nam formalności, które trzeba załatwić przed przystąpieniem do budowy.

Polski Związek Firm Deweloperskich analizuje, jak to wygląda w przypadku inwestycji mieszkaniowych (budownictwa wielorodzinnego), ale także inwestycji, polegających na budowie hoteli i biurowców.

To bardzo ważny czynnik dla inwestorów, co pokazują fakty i liczby prezentowane przez tę organizację. W 2020 r. w polskich miastach wojewódzkich jedynie 3 proc. decyzji o warunkach zabudowy dla budownictwa wielorodzinnego wydano w terminie nie dłuższym niż 60 dni (od momentu złożenia wniosku o wydanie tego dokumentu).  37 proc. takich decyzji w terminie od 61 do 180 dni, a 32 proc. od 181 do 365 dni.

Nieco lepiej wyglądało to w przypadku pozwoleń na budowę. W przypadku inwestycji mieszkaniowych 28 proc. pozwoleń wydano w terminie do 65 dni, ponad połowę w terminie od 66 do 180 dni, 15 proc. – od pół roku do roku, a w 7 proc. zajęło to ponad rok.

Poszczególne miasta wojewódzkie bardzo pod tym względem się różnią. W 2020 r. pozwolenia na budowę budynków mieszkaniowych (wielorodzinnych) najszybciej były wydawane w Opolu, Gorzowie Wielkopolskim i Lublinie, a najwolniej w Bydgoszczy i Poznaniu (Warszawa też daleko, bo na 14. miejscu, a Kraków na 15.):

 1. Opole: 88,89 proc. pozwoleń na budowę wydano w terminie do 60 dni, a pozostałe 11,11 proc. – od 60 do 180 dni
 2. Gorzów Wielkopolski: 72 proc. pozwoleń wydano w terminie do 60 dni, pozostałe 28 proc. – od 60 do 180 dni
 3. Lublin – 50 proc. pozwoleń – do 60 dni, 41,49 proc. – od 60 do 180 dni, 3,19 proc. – od 180 do 365 dni, 5,32 proc. – powyżej 365 dni
 4. Szczecin: 50 proc. pozwoleń – do 60 dni, 37,5 proc. – od 60 do 180 dni, 10 proc. – od 180 do 365 dni, 2,5 proc. – powyżej 365 dni
 5. Olsztyn: 45 proc. pozwoleń – do 60 dni, 45 proc. – od 60 do 180 dni, 10 proc. – od 180 do 365 dni

Warszawa: 15,16 proc. pozwoleń – do 60 dni, 46,72 proc. – od 60 do 180 dni, 23,36 proc. – od 180 do 365 dni, 14,75 proc. – powyżej 365 dni.

Kraków: 14,89 proc. pozwoleń – do 60 dni, 60,64 proc. – od 60 do 180 dni, 17,02 proc. – od 180 do 365 dni, 7,45 proc. – powyżej 365 dni

Poznań: 10,29 proc. pozwoleń – do 60 dni, 83 proc. – od 60 do 180 dni, 5,88 proc. – od 180 do 365 dni

Bydgoszcz: 3,85 proc. pozwoleń – do 60 dni, 46,15 proc. – od 60 do 180 dni, 42,31 proc. – od 180 do 365 dni, 7,69 proc. – powyżej 365 dni.

Z kolei decyzje o warunkach zabudowy najszybciej były wydawane w zeszłym roku w Lublinie, Białymstoku i Gorzowie Wielkopolskim, a najwolniej w Krakowie (dane za 2020 r.):

 1. Lublin: 35,29 proc. decyzji o warunkach zabudowy wydanych w terminie do 60 dni, a pozostałe 64,71 proc. w terminie od 60 do 180 dni
 2. Białystok: 13,33 proc. decyzji wydanych w terminie do 60 dni, 80 proc. – od 60 do 180 dni i pozostałem 6,67 proc. – od 180 do 365 dni
 3. Gorzów Wielkopolski: 11,11 proc. decyzji – do 60 dni, 77,78 proc. – od 60 do 180 dni, pozostałe 11,11 proc. – od 180 do 365 dni
 4. Rzeszów: 2,63 proc. – do 60 dni, 31,58 proc. – od 60 do 180 dni, 39,47 proc. – od 180 do 365 dni, 26,32 proc. – powyżej 365 dni
 5. Warszawa: 2,36 proc. – do 60 dni, 22,83 proc. – od 60 do 180 dni, 33,48 proc. – od 180 do 365 dni i 41,35 proc. – powyżej 365 dni

Kraków: 0 proc. – do 60 dni, 2,5 proc. – od 60 do 180 dni, 23,75 proc. – od 180 do 365 dni, 73,75 proc. – powyżej 365 dni.

A teraz już sam ogólny ranking Polskiego Związku Firm Deweloperskich, uwzględniający wyniki wszystkich branych pod uwagę czynników, czyli pokazujący, gdzie najłatwiej i gdzie najtrudniej się buduje (najłatwiej w miastach z najwyższym wynikiem i najtrudniej w miastach z najsłabszym wynikiem):

 1. Gorzów Wielkopolski: +15,8
 2. Lublin: +12,97
 3. Opole: +5,2
 4. Olsztyn: +2,3
 5. Białystok: -1,2
 6. Szczecin: -3,4
 7. Łódź: -6,7
 8. Kielce: -10,8
 9. Zielona Góra: -12,2
 10. Toruń: -12,5
 11. Poznań: -14,3
 12. Gdańsk: -14,9
 13. Wrocław: -16,4
 14. Rzeszów: -19,4
 15. Bydgoszcz: -22,4
 16. Katowice: -24,1
 17. Warszawa: -29
 18. Kraków: -32,6

Źródło: Polski Związek Firm Deweloperskich