Jacek Krzemiński | 11.03.2021

Raport PIE: w Polsce małe i średnie miasta mniej ucierpiały przez pandemię niż duże

Jak wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) pt. „Polskie miasta w czasach pandemii”, w małe i średnie ośrodki miejskie pandemia uderzyła słabiej niż w duże.

Ów raport to wnioski z badań ankietowych PIE, które objęły 522 polskie miasta (czyli ponad połowę wszystkich ośrodków miejskich w naszym kraju, których jest w sumie 944), w tym Warszawę i pozostałe nasze największe aglomeracje. Badania te potwierdzają, że pandemia pogorszyła sytuację każdego z nich. Np. 79 proc. ze zbadanych przez instytut miast ma w wyniku pandemii gorszą sytuację finansową niż wcześniej (chodzi o sytuację finansową samorządów tych miejscowości), a 44 proc. wskazuje, że pogorszyła się sytuacja bytowa ich mieszkańców.

Jednak najciekawsze jest to, że według raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego pandemia dużo bardziej pogorszyła sytuację społeczno-gospodarczą dużych polskich miast niż małych i średnich. To wynika m.in. z faktu, że duże miasta są bardziej nasycone usługami oraz centrami handlowymi niż małe i średnie (a usługi i handel w galeriach handlowych ucierpiały w ostatnich miesiącach w o wiele większym stopniu niż np. zakłady produkcyjne). Przykładem tego niech będą hotele, które w dużych miastach obsługują głównie osoby będące w podróżach służbowych i turystów zagranicznych, których przez COVID-19 gwałtownie ubyło.

Czas jednak na statystyki z badań PIE.

  1. Sytuacja finansowa miast (sytuacja finansowa ich samorządów)

Miasta powyżej 100 tys. mieszkańców:

Zdecydowanie się pogorszyła – 37 proc. miast, pogorszyła się – 59 proc. , bez zmian – 0 proc., nie wiem, trudno powiedzieć – 4 proc.

Miasta od 20 do 100 tys. mieszkańców:

Zdecydowanie się pogroszyła – 28 proc., pogorszyła się – 60 proc., bez zmian – 9 proc., nie wiem, trudno powiedzieć – 3 proc.

Miasta poniżej 20 tys. mieszkańców:

Zdecydowanie pogorszyła się – 13 proc., pogorszyła się – 63 proc., bez zmian – 18 proc., nie wiem, trudno powiedzieć – 5 proc., poprawiła się – 1 proc.

2. Sytuacja bytowa mieszkańców (poziom życia, sytuacja materialna, sytuacja zawodowa, w tym wzrost bezrobocia)

Miasta powyżej 100 tys. mieszkańców:

Pogorszyła się – 67 proc., bez zmian – 22 proc., nie wiem, trudno powiedzieć – 11 proc.

Miasta od 20 do 100 tys. mieszkańców:

Zdecydowanie pogorszyła się – 2 proc., pogorszyła się – 40 proc., bez zmian – 39 proc., nie wiem, trudno powiedzieć – 19 proc.

Miasta poniżej 20 tys. mieszkańców:

Zdecydowanie pogorszyła się – 3 proc., pogorszyła się – 41 proc., bez zmian – 40 proc., nie wiem, trudno powiedzieć – 15 proc., poprawiła się – 1 proc.

3. Sytuacja na lokalnym rynku pracy:

Miasta powyżej 100 tys. mieszkańców:

Pogorszyła się – 89 proc., bez zmian – 11 proc.

Miasta od 20 do 100 tys. mieszkańców:

Zdecydowanie pogorszyła się – 5 proc., pogorszyła się – 63 proc., bez zmian – 21 proc., nie wiem trudno powiedzieć – 11 proc.

Miasta poniżej 20 tys. mieszkańców:

Zdecydowanie pogorszyła się – 6 proc., pogorszyła się – 51 proc., bez zmian – 31 proc., nie wiem, trudno powiedzieć – 10 proc., poprawiła się – 2 proc.

Źródło: PIE

Jeśli chodzi o opiekę zdrowotną czy szkoły w badanych miastach, to pogorszenie ich funkcjonowania było na zbliżonym poziomie w dużych, średnich i małych miastach.

Raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego pt. „Polskie miasta w czasach pandemii” został zaprezentowany 9 marca.

Pełna treść raportu: https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2021/03/PIE-Raport-Polskie-miasta.pdf

Jacek Krzemiński