Pusta ulica symbolizująca najszybciej wyludniające się miasta w Polsce.

Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce

Wyludnianie się miast to trend, który od pewnego czasu ma miejsce praktycznie w każdym zakątku świata. W Polsce proces ten również ma miejsce – zwłaszcza w niektórych regionach. Jak można się spodziewać, mniejsze miasta mają tendencję do doświadczania depopulacji szybciej niż większe. Jest kilka głównych przyczyn takiego stanu rzeczy: młodzi ludzie często opuszczają małe miasta, aby pójść na studia lub znaleźć pracę w większych miastach; w miarę jak ci młodzi dorośli wyjeżdżają, pozostaje mniej osób, które są w stanie nadal wspierać lokalne firmy; ponadto wiele małych społeczności ma starzejącą się populację, co zmniejsza entuzjazm do zakładania nowych firm i innych przedsięwzięć wymagających dużej ilości energii. Aby dać Ci wyobrażenie o tym, które miasta mają obecnie najwyższy wskaźnik wyludnienia, stworzyliśmy listę najszybciej wyludniających się miast w Polsce.

Kwidzyn

Kwidzyn to miasto w północnej Polsce, liczące około 23 000 mieszkańców. Znajduje się w województwie pomorskim, w regionie Gdańsk/Sopot. Miasto znane jest również pod niemiecką nazwą Schwedt, a także pod łacińską nazwą Cvidun. Pierwsze wzmianki o Kwidzynie pochodzą z XIII wieku; był on własnością Zakonu Krzyżackiego. W 1410 r. miasto stało się siedzibą komtura ze Schwedt; od 1466 r. należało do Królestwa Polskiego, ale na krótko, bo w latach 1509-1511, znalazło się ponownie pod panowaniem krzyżackim. Od 1566 do 1772 roku należał do Prus Królewskich. Od 1871 do 1945 roku Schwedt należał do Niemiec (prowincja Pomorze). W czasie II wojny światowej znajdowało się w pobliżu twierdzy Schwedt, miejsca pierwszego starcia zbrojnego w tej wojnie. Miasto zostało zdobyte przez wojska radzieckie 31 marca 1945 roku. Dziś miasto nadal ma duże powiązania krzyżackie, ponieważ około jedna trzecia mieszkańców jest pochodzenia niemieckiego. Jest to jedno z najszybciej wyludniających się miast w Polsce.

Piotrków Trybunalski

Piotrków Trybunalski to miasto w centralnej Polsce, liczące około 85 000 mieszkańców. Historycznie miasto znajduje się w środkowo-północnej części kraju. Znajduje się w województwie łódzkim; wcześniej w województwie piotrkowskim (1975-1998). Jest stolicą powiatu piotrkowskiego. Miasto o długiej i bogatej historii, położone jest na wschodniej granicy Wyżyny Łódzkiej, nad rzeką Wartą. Pierwsza wzmianka o mieście pochodzi z 1276 roku, ale istnieją przesłanki, że było ono zasiedlone znacznie wcześniej. W XIII i XIV wieku był to ważny ośrodek handlowy. Następnie miasto znajdowało się pod panowaniem Królestwa Polskiego i Królestwa Czeskiego. Od XVI wieku rządził nim ród Wettinów, dynastia, której potomkami są obecni władcy Rzeczypospolitej. W 1809 roku Piotrków został zaanektowany przez Imperium Rosyjskie, a następnie w 1871 roku miasto zostało włączone do Cesarstwa Niemieckiego. Po zakończeniu I wojny światowej powróciło do Polski. Miasto doświadczyło znacznego wzrostu po odkryciu w pobliżu bogatych złóż węgla. Jest jednym z najszybciej wyludniających się miast w Polsce.

Dąbrowa Górnicza

Dąbrowa Górnicza to miasto w południowej Polsce, liczące około 100 000 mieszkańców. Jest to stolica powiatu Dąbrowa Górnicza w województwie śląskim. Historycznie miasto było ośrodkiem górniczym i do dziś jest siedzibą spółki górniczej, JSW, która jest jedną z największych firm górniczych w Europie. W XVI wieku odkryto na tym terenie rudy srebra, miedzi i ołowiu i rozpoczęto wydobycie. Miasto po raz pierwszy wzmiankowane było w 1532 roku jako Dąbrowa, a nazwę Dąbrowa Górnicza uzyskało w 1916 roku. Po II wojnie światowej miasto było ośrodkiem wydobycia węgla kamiennego, a liczba ludności miasta gwałtownie wzrosła. Obecnie jest to jedno z najszybciej wyludniających się miast w Polsce.

Rybnik

Rybnik to miasto w południowo-zachodniej Polsce, liczące około 100 000 mieszkańców. Historycznie znajduje się w województwie śląskim. Obecnie miasto znajduje się w województwie śląskim i jest stolicą powiatu rybnickiego. Rybnik jest jednym z najszybciej wyludniających się miast w Polsce. Miasto zostało założone nad brzegiem rzeki Zbrach w XIII wieku, a prawa miejskie otrzymało w 1292 roku. W średniowieczu był ważnym ośrodkiem górniczym, głównie miedzi. W latach 1291-1379 Rybnik był stolicą samodzielnej prowincji zwanej Księstwem Rybnickim, którą rządził książę. Po 1379 r. księstwo zostało włączone do Królestwa Czeskiego. Wiek XIX i XX przyniósł uprzemysłowienie i dobrobyt tego obszaru. Po II wojnie światowej i wprowadzeniu systemu komunistycznego w Polsce, Rybnik i jego okolice zostały rozwinięte przemysłowo. W latach 90-tych, kiedy Polska stała się krajem demokratycznym i członkiem Unii Europejskiej, sytuacja gospodarcza Rybnika znacznie się poprawiła. Obecnie przemysł w mieście obejmuje budowę maszyn, elektronikę, budowę maszyn i inżynierię chemiczną. Jest to jedno z najszybciej wyludniających się miast w Polsce.

Tarnów

Tarnów to miasto w południowo-wschodniej Polsce, liczące około 100 tysięcy mieszkańców. Jest stolicą powiatu tarnowskiego w województwie małopolskim. Historycznie miasto położone jest na brzegu rzeki Czernia w środku Wyżyny Śląskiej. Znajduje się około 75 kilometrów zarówno od granicy ze Słowacją, jak i od granicy z Czechami. Jest jednym z najszybciej wyludniających się miast w Polsce. Tarnów jest najstarszym miastem regionu, pierwsze wzmianki o nim pochodzą z XI wieku. W XIV wieku stał się stolicą autonomicznego państwa śląskiego – Tarnowa. W XV wieku został przyłączony do Królestwa Polskiego, a w 1772 roku wszedł w skład Cesarstwa Austriackiego. Obecnie miasto jest ważnym ośrodkiem przemysłowym i kulturalnym.

Przemyśl

Przemyśl to miasto w południowo-wschodniej Polsce, liczące około 100 tysięcy mieszkańców. Znajduje się w województwie podkarpackim, w historycznym regionie Małopolska. Historycznie miasto położone jest u zbiegu Sanu i Wału Sanu. Obecnie Przemyśl jest stolicą powiatu przemyskiego. Jest ważnym ośrodkiem kulturalnym, edukacyjnym i administracyjnym regionu. Jest jednym z najszybciej wyludniających się miast w Polsce. Przemyśl jest jednym z najstarszych miast w Polsce. Po raz pierwszy został wymieniony w X wieku jako gród, a miastem stał się w 1244 roku. Był też jednym z najważniejszych ośrodków polskiego oporu wobec wojsk rosyjskich w latach 1914-1915, kiedy to Przemyśl był oblegany przez Rosjan przez 132 dni.

Gliwice

Gliwice to miasto w południowo-zachodniej Polsce, liczące około 110 tysięcy mieszkańców. Jest to stolica województwa śląskiego i znajduje się w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym. Historycznie Gliwice są bardzo młodym miastem; zostały założone w XIX wieku przez Austriaków jako miasto fabryczne, kiedy to powstały tam dwa zakłady włókiennicze. Gliwice są jednym z najszybciej wyludniających się miast w Polsce. Obecnie miasto jest bardzo rozwinięte przemysłowo; mieści się tu duża fabryka samochodów Lancia oraz jedna z największych hut miedzi w Europie. Dzięki dogodnemu położeniu Gliwice są również ważnym ośrodkiem kulturalnym i edukacyjnym. Podsumowanie Podsumowując, miasta z tej listy znajdują się na różnych etapach rozwoju gospodarczego. Niektóre z nich są jeszcze przede wszystkim przemysłowe, inne natomiast przeżywają obecnie wzrost gospodarczy dzięki branżom usługowym. To, co jednak łączy je wszystkie, to fakt, że obecnie doświadczają gwałtownego wyludnienia. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *