Jacek Krzemiński | 17.09.2021

Płock inwestuje w retencję wody – w związku ze zmianami klimatu

Urząd Miasta Płock podpisał w tym tygodniu umowę na budowę na lewym brzegu Wisły, w dzielnicy Radziwie, zbiornika retencyjnego wraz z siecią kolektorów.

„Głównym celem inwestycji jest rozwój systemu gospodarowania opadami, podniesienie poziomu bezpieczeństwa i poprawa odporności płockiego Radziwia na podtopienia oraz zalania. I jednocześnie uzyskanie możliwości wykorzystania tej wody do podlewania terenów zielonych w okresach suchych” – poinformował Urząd Miasta Płocka.

To będzie już kolejny zbiornik retencyjny, jaki buduje płocki samorząd. W zeszłym roku wybudowano bowiem w Płocku, też w jego lewobrzeżnej części, w dzielnicy Radziwie, zbiornik retencyjny o pojemności 720 metrów sześciennych (wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej i remontem części jezdni). Koszt tej inwestycji wyniósł 8 mln zł, a środki na ten cel pochodziły z budżetu miasta i samorządu Mazowsza.

– Budujemy zbiorniki retencyjne, ponieważ chcemy prowadzić racjonalną gospodarkę wodami opadowymi. Takie działania są konieczne w związku ze zmianami klimatu i negatywnymi skutkami, jakie one powodują – powiedział prezydent Płocka Andrzej Nowakowski, cytowany w komunikacie tamtejszego samorządu.

Zbiornik retencyjny, na którego budowę właśnie podpisano umowę, będzie miał pojemność ponad 600 metrów sześć.  Wraz z nim powstanie sieć kolektorów oraz sieć dróg nad tymi kolektorami, a także chodniki, miejsca parkingowe i oświetlenie.

Inwestycja będzie kosztować prawie 10 mln zł, ale część kosztów (dokładnie 2,7 mln zł) pokryje unijna dotacja, z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-20. Budowa zakończy się w 2023 roku.

Na podstawie: PAP, UM Płock