Rękojmia dewelopera. Wiesz, czym jest? Powinieneś! Na zdjęciu mała makieta domu w dłoni dewelopera.

Rękojmia dewelopera. Wiesz, czym jest? Powinieneś!

Rękojmia dewelopera to pojęcie, które może być kluczowe w kontekście zakupu nieruchomości. Jeśli jesteś na etapie rozważania inwestycji w nowy dom lub mieszkanie, koniecznie zrozum, czym jest rękojmia dewelopera i jakie są jej główne aspekty.

Czym jest rękojmia dewelopera?

Rękojmia dewelopera, to kluczowy aspekt umowy kupna-sprzedaży nieruchomości, który ma na celu chronić interesy kupujących. To ustawowa gwarancja, która nakłada odpowiedzialność na dewelopera za wszelkie wady zarówno fizyczne, jak i prawne nieruchomości, o których kupujący nie miał świadomości w dniu zakupu.

Najważniejszym aspektem rękojmi dewelopera jest fakt, że obejmuje ona nie tylko wady, które są widoczne od razu po zakupie, ale także te, które mogą się pojawić później. Dlatego kupujący ma prawo zgłosić wady w ciągu pięciu lat od daty nabycia nieruchomości. Jednak musi to zrobić w ciągu miesiąca od momentu, gdy wady zostaną zauważone lub ujawnią się. To istotne, ponieważ po upływie tego terminu deweloper nie jest już zobowiązany do naprawy wad.

Gdy kupujący zgłasza reklamację, deweloper ma obowiązek odpowiedzieć na nią w ciągu 14 dni. Jeśli w tym czasie nie otrzyma się żadnej odpowiedzi od dewelopera, reklamacja jest uważana za uzasadnioną z mocy prawa. To daje kupującemu pewność, że jego prawa zostaną uwzględnione.

Warto podkreślić, że rękojmia dewelopera jest niezależna od treści umowy kupna-sprzedaży mieszkania. Oznacza to, że nawet jeśli w umowie zostanie zawarte postanowienie, które ogranicza odpowiedzialność dewelopera, taka klauzula będzie nieważna w przypadku wad objętych rękojmią. Jest to bardzo korzystne dla kupującego, ponieważ zapewnia mu to dodatkową ochronę.

Rękojmia dewelopera ma istotne znaczenie dla kupujących nieruchomości, ponieważ pozwala im dochodzić swoich praw w przypadku wystąpienia wad. To także zobowiązuje deweloperów do budowy i sprzedaży nieruchomości o wysokiej jakości, co przekłada się na większą pewność i komfort dla nabywców. Dlatego też warto być świadomym tych przepisów i korzystać z nich w razie potrzeby.

Co obejmuje rękojmia dewelopera?

Obejmuje ona odpowiedzialność dewelopera zarówno za wady fizyczne, jak i prawne nieruchomości, które nie były znane kupującemu w dniu zakupu.

Wady fizyczne to takie usterki, które mogą pojawić się w mieszkaniu i nie zostały zauważone podczas odbioru technicznego lub ujawniły się po przeprowadzce. Przykłady takich wad to na przykład problemy z instalacjami elektrycznymi, hydraulicznymi czy izolacją termiczną. Deweloper jest zobowiązany do usunięcia takich wad, jeśli zostaną zgłoszone przez kupującego.

Czym różni się rękojmia od gwarancji dewelopera?

Rękojmia od dewelopera jest uregulowana w przepisach kodeksu cywilnego i odnosi się do obowiązku dewelopera w zakresie wad fizycznych i prawnych nieruchomości. To zobowiązanie wynika z nowelizacji kodeksu cywilnego z dnia 25 grudnia 2014 roku. Rękojmia jest powszechna dla wszystkich deweloperów i ma okres trwania wynoszący 5 lat. Istotne jest to, że nie jest ona uzależniona od treści umowy kupna-sprzedaży mieszkania. Oznacza to, że deweloper jest zobowiązany do naprawy wszelkich wad, które pojawią się w okresie 5 lat od przekazania nieruchomości.

Z kolei gwarancja dewelopera to odpowiedzialność fakultatywna i dobrowolne zobowiązanie dewelopera do naprawy usterek. To oznacza, że deweloper może samodzielnie zdecydować, czy oferuje gwarancję i na jakie warunki. Gwarancja nie jest regulowana przepisami prawa, co oznacza, że jej okres trwania może być różny i wynosić od 2 do 10 lat, w zależności od dewelopera. Kupujący ma możliwość wyboru, czy skorzystać z rękojmi, która jest obowiązkowa, czy z gwarancji, która jest dobrowolna.

W praktyce oznacza to, że rękojmia to rodzaj ustawowej ochrony dla kupujących, która gwarantuje naprawę wad w określonym czasie. Natomiast gwarancja dewelopera to dodatkowa opcja, którą deweloper może oferować, aby zwiększyć zaufanie klientów. Kupujący może zdecydować się na jedno lub drugie, w zależności od swoich preferencji i zaufania do dewelopera.

Ile trwa rękojmia dewelopera?

Gwarancja od dewelopera ma obecnie ustalony okres trwania wynoszący 5 lat, zgodnie z nowymi przepisami wprowadzonymi 25 grudnia 2014 roku. Jest to znacząca zmiana w porównaniu do wcześniejszego okresu gwarancji, który wynosił tylko 3 lata przed tą datą.

Rękojmia obejmuje odpowiedzialność dewelopera za wszelkie wady nieruchomości, które zostały sprzedane po 25 grudnia 2014 roku. Jednak aby skorzystać z tych praw, kupujący musi zgłosić wady w ciągu miesiąca od ich wykrycia. Termin ten jest istotny, ponieważ po jego upływie może być trudniej dochodzić swoich praw w przypadku wystąpienia wad.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *