Jacek Krzemiński | 29.04.2021

Który region w Europie ma najniższe bezrobocie? Wielkopolska

Eurostat, unijny urząd statystyczny, podał, że spośród 240 regionów w Europie (bez Rosji, Białorusi, Ukrainy, Bośni i Hercegowiny, Albanii i Wielkiej Brytanii) najniższy poziom bezrobocia ma obecnie Wielkopolska. W tym polskim województwie stopa bezrobocia wynosi 1,8 proc.

Dla porównania: w Europie ten wskaźnik jest najwyższy w dwóch hiszpańskich miastach autonomicznych: Ceuta (24,5 proc.) i Melilla (23,7 proc.), a w także w dwóch innych hiszpańskich regionach: Wyspach Kanaryjskich (22,6 proc.) i w Andaluzji (22,3 proc.). Wysoki poziom bezrobocia (powyżej 10 proc.) jest w większości hiszpańskich regionów, ale także niemal w całej Grecji i w południowych Włoszech. Dla porównania: według danych Eurostatu w większości polskich regionów bezrobocie nie przekracza 3,6 proc. i należy do najniższych w UE. Pod tym względem wypadamy dużo lepiej nie tylko od Hiszpanii, Grecji czy Włoch, ale i od większości regionów francuskich, szwedzkich, duńskich czy fińskich.

W całej Europie najniższe bezrobocie obok Wielkopolski mają cztery czeskie regiony: Kraj Środkowoczeski (1,9 proc.), region południowo-zachodni (2 proc.), a także Praga, region północno-wschodni i region południowo-wschodni (po 2,3 proc.).

Więcej: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210428-1?redirect=%2Feurostat%2F