Współpraca

Zapraszamy do współpracy jednostki samorządu terytorialnego (samorządy dzielnicowe, gminne, powiatowe, wojewódzkie), spółki komunalne, TBS-y, firmy deweloperskie oraz inne firmy z rynku nieruchomości, a także przedsiębiorstwa z innych branż (np. te, którym zależy na promocji miejscowości, w których mają siedziby). Zapraszamy do współpracy osoby, które chciałyby napisać o swojej miejscowości i opublikować u nas taki tekst.  Jesteśmy też otwarci na inne formy współpracy.

Kontakt: wydawca serwisu Tuwartomieszkac.pl, Jacek Krzemiński, tel. 530 760 486, e-mail: jacekkrzeminski4@gmail.com